YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tìm phát biểu sai về cách mạ bạc một huy chương:

  • A. Dùng muối AgNO3.       
  • B. Dùng huy chương làm anốt
  • C. Dùng anôt bằng bạc. 
  • D. Dùng huy chương làm catốt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18767

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA