AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chuyển động của electron trong vật dẫn bằng kim loại khi có điện trường ngoài có đặc điểm:

  • A. cùng hướng với điện trường ngoài
  • B. kết hợp chuyển động nhiệt và chuyển động có hướng     
  • C. theo một phương duy nhất        
  • D. hỗn loạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>