ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một mARN được cấu tạo từ 4 loại nucleotit là A,U,G,X. Số bộ ba chứa ít nhất 1 nucleotit loại A làm nhiệm vụ mã hóa cho các axit amin trên phân tử mARN này là:

  • A. 37.         
  • B.  34.       
  • C. 27.   
  • D. 35.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Một mARN được cấu tạo từ 4 loại ribonucleotit là A, U, G, X thì số bộ ba được tạo thành là: 4^3 = 64 bộ ba.

  Số bộ ba không chứa A là: 3.3.3 = 27 bộ ba.

  Số bộ ba chứa ít nhất 1A là: 64 - 27 = 37 bộ ba.

  Trong các bộ ba chứa A đó thì có 3 bộ ba: UAA, UGA, UAG không mã hóa cho axit amin.

  Vậy số bộ ba chứa ít nhất 1 ribonucleotit loại A làm nhiệm vụ mã hóa cho các axit amin trên phân tử mARN này là: 37 - 3 = 34 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31795

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON