ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở một loài động vật, khi lai giữa hai giống thuần chủng có màu lông trắng khác nhau về nguồn gốc, người ta đã thu được các con lai F1 đồng loạt có màu lông đen. Cho F1 lai với F1 thu được F2 có 465 con lông đen và 360 con lông trắng.

  Cho các kết luận sau:

  (1) - Kiểu gen của F1 là dị hợp hai cặp gen.

  (2) - Trong số các con lông đen ở F2, số con lông đen đồng hợp chiếm 1/9.

  (3) - Tính trạng màu lông trên tuân theo quy luật phân li độc lập của Menđen.

  Số kết luận có nội dung đúng là 

  • A. 1
  • B. 3
  • C. 0
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31792

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON