ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho phép lai sau: AaBbDd x AabbDd. Biết mỗi gen quy định một tính trạng có quan hệ trội lặn hoàn toàn, các gen phân li độc lập. Tỉ lệ con có kiểu hình lặn ít nhất về 2 trong 3 tính trạng trên là bao nhiêu? 

  • A.  5/32.       
  • B. 7/32.   
  • C. 1/4.        
  • D. 9/64.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Aa x Aa => 3/4 T + 1/4 L

  tương tự Dd x Dd

  Bb x bb => 1/2T +1/2L

  Vậy TH 2 lặn + 1 trội = 3/4T .1/2L .1/4L .2C1 + 1/4L.1/2T.1/4L = 7/32

  TH 3 lặn = 1/4.1/2.1/4 = 1/32

  Cộng 2 TH lại = 1/4

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31797

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF