ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dưới ánh sáng khi có sự chuyển electron thì pH của stroma: 

  • A. Không đổi.    
  • B. Tăng.      
  • C. pH = 7.      
  • D. Giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Dưới ánh sáng khi có sự chuyển electron thì ở stroma xảy ra quá trình quang phân li nước, làm nồng độ H+ tăng → pH giảm

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31796

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF