ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Một chât phát quang có khả năng phát ra ánh sáng có bước sóng \(\lambda _p\) = 0,7 μm. Hỏi nếu chiếu vào ánh sáng nào dưới đây thì sẽ không thể gây ra hiện tượng phát quang?

  • A. 0,6 μm 
  • B.  0,55 μm 
  • C. 0,68 μm 
  • D. Hồng ngoại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo định luật Stock về hiện tượng phát quang ta có \(\lambda _k\) ≤ \(\lambda _p\) = 0,7 μm
  Chỉ có tia Hồng ngoài cho ta:  \(\lambda\) (hồngngoại) > \(\lambda _p\) = 0,7 μm

  → Không có hiện tượng quang phát quang xảy ra

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE