AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 0,5 μm. Hỏi nếu chiếu vào chất đó ánh sáng có bước sóng nào dưới đây thì nó sẽ không phát quang?

  • A. 0,3 μm 
  • B. 0,4μm 
  • C. 0,5 μm 
  • D. 0,6 μm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo định luật Stock về hiện tượng phát quang ta có \(\lambda _k\) ≤ \(\lambda _p\) = 0,5 μm

  → Không có hiện tượng quang phát quang xảy ra ⇔ \(\lambda _k\) > 0,5 μm ⇒ \(\lambda _k\) = 0,6 μm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>