AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một chất phát quang có thể phát ra ánh phát quang màu tím. Hỏi nếu chiếu lần lượt từng bức xạ sau, bức xạ nào có thể gây ra hiện tượng phát quang?

  • A. Đỏ
  • B. Tử ngoại 
  • C. Chàm 
  • D. Lục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo định luật Stock về hiện tượng phát quang ta có \(\lambda _k\) ≤ \(\lambda _p\)
  Chỉ có tia tử ngoại cho ta:   \(\lambda\) (tử ngoại) < \(\lambda\) (tím )

  → Có hiện tượng quang phát quang xảy ra

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA