AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng về sự phát quang 

  • A. Sự phát quang của các chất lỏng và chất rắn đều là huỳnh quang.
  • B. Sự phát quang của các chất lỏng và chất rắn đều là lân quang.
  • C. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.
  • D. Sự phát quang của chất rắn là huỳnh quang, của chất lỏng là lân quang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>