AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự phát quang?

  • A. Sự huỳnh quang thường xảy ra đối với các chất lỏng và chất khí.
  • B.  Sự lân quang thường xảy ra đối với các chất rắn.
  • C. Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.
  • D. Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>