AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một cây cộc cắm thẳng đứng xuống đáy hồ sâu 1,5m. Phần cộc nhô lên khỏi mặt nước là 0,5m. Tia sáng mặt trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với mặt nước góc 300. Nhưng khi vào trong nước tia sáng bị khúc xạ nên tia sáng hợp với mặt nước một góc 490. Tính chiều dài bóng cây cộc trên mặt nước và dưới đáy hồ?

  Lời giải tham khảo:

   Kẻ EF vuông góc Cx (F thuộc Cx)

  Theo đề bài, ta có: BC = 1,5m; AC = 0,5m; góc ADC = 300; góc Edx = 490

  Ta có: ∆ACD vuông tại C

  \( \Rightarrow {\rm{tanA\hat DC}} = \frac{{{\rm{AC}}}}{{{\rm{DC}}}}\) (tỉ số lượng giác góc nhọn)

  \( \Rightarrow {\rm{DC}} = \frac{{{\rm{AC}}}}{{{\rm{tanA\hat DC}}}} = \frac{{{\rm{0,5}}}}{{{\rm{tan3}}{{\rm{0}}^{\rm{0}}}}} = \frac{{\sqrt {\rm{3}} }}{{\rm{2}}} \approx {\rm{0,9}}\,\,\left( {\rm{m}} \right)\)

  Xét tứ giác BCFE có:  \({\rm{\hat B}} = {\rm{\hat C}} = {\rm{\hat F}} = {\rm{9}}{{\rm{0}}^{\rm{0}}}\)

  => Tứ giác BCFE là hình chữ nhật (dấu hiệu nhận biết)

  => EF = BC = 1,5m

  Ta có: ∆DFE vuông tại F

  \( \Rightarrow {\rm{tanE\hat DF}} = \frac{{{\rm{EF}}}}{{{\rm{DF}}}}\) (tỉ số lượng giác góc nhọn)

  \( \Rightarrow {\rm{DF}} = \frac{{{\rm{EF}}}}{{{\rm{tanEDF}}}} = \frac{{{\rm{1,5}}}}{{{\rm{tan4}}{{\rm{9}}^{\rm{0}}}}} \approx {\rm{1,3}}\,\,\left( {\rm{m}} \right)\)

  \( \Rightarrow {\rm{BE}} = {\rm{CF}} = {\rm{DC}} + {\rm{DF}} = {\rm{0,9}} + {\rm{1,3}} = {\rm{2,2}}\,\,\left( {\rm{m}} \right)\)

   

   

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>