AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bạn An mỗi ngày đi học từ nhà đến trường trung bình mất 20 phút. Hôm nay bạn An muốn đi học từ nhà đến trường mất 15 phút. Tìm vận tốc trung bình hôm nay và vận tốc trung bình hằng ngày khi đi từ nhà đến trường của bạn An, biết vận tốc trung bình của bạn An hôm nay lớn hơn vận tốc trung bình hằng ngày 20m/phút. 

  Lời giải tham khảo:

  Gọi x (m/phút) là vận tốc trung bình hằng ngày (x > 0)

  Vận tốc trung bình hôm nay là: x + 20 (m/phút)

  Theo đề bài, ta có phương trình: \({\rm{20}}{\rm{.x}} = {\rm{15}}{\rm{.}}\left( {{\rm{x}} + {\rm{20}}} \right)\)

  \( \Leftrightarrow {\rm{20x}} = {\rm{15x}} + {\rm{300}} \Leftrightarrow {\rm{20x}} - {\rm{15x}} = {\rm{300}} \Leftrightarrow {\rm{5x}} = {\rm{300}} \Leftrightarrow {\rm{x}} = {\rm{60}}\) (nhận)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>