AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nền nhà hình chữ nhật có kích thước 4m và 12m. Người ta nhờ thợ xây dựng lát hết nền nhà bằng loại gạch hình vuông cạnh 60 (cm). Khi lát gạch nền, do tính thẩm mỹ thợ xây phải dùng máy cắt bỏ một phần của những viên gạch lát cuối trong trường hợp viên gạch đó bị dư và không sử dụng phần cắt bỏ của viên gạch đó. Cho rằng hao phí khi lát gạch là 3% trên tổng số gạch lát nền nhà và phải để dành lại 5 viên gạch dự trữ sau này dùng thay thế các viên gạch bị hỏng (nếu có). Hỏi người ta phải mua tất cả mấy viên gạch loại nói trên? 

  Lời giải tham khảo:

  Đổi: 60cm = 0,6m

   Diện tích nền nhà hình chữ nhật là: \({\rm{4}}{\rm{.12}} = {\rm{48 }}\,\left( {{{\rm{m}}^{\rm{2}}}} \right)\)

  Diện tích viên gạch hình vuông là: \({\left( {{\rm{0,6}}} \right)^{\rm{2}}} = {\rm{0,36}}\,\,\left( {{{\rm{m}}^{\rm{2}}}} \right)\)

  Vậy số viên gạch phải mua tất cả là: \(\frac{{48}}{{0,36}}.\left( {1 + 3\% } \right) + 5 \approx 143\) (viên)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>