AMBIENT
 • Câu hỏi:

  “Số liệu của Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính cho thấy, trong tháng 01/2018, trị giá xuất khẩu ước đạt 19 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước”.

              Dựa vào biểu đồ kim ngạch xuất khẩu các ngành sản xuất tháng 1 năm 2018 (hình bên dưới bị thiếu phần số liệu trên biểu đồ), em hãy tính tổng giá trị xuất khẩu của 5 ngành hàng sản xuất chủ yếu là bao nhiêu tỷ USD biết rằng góc của hình quạt biểu diễn giá trị các ngành hàng còn lại là 150,630 (kết quả làm tròn lấy 2 chữ số thập phân)

  Lời giải tham khảo:

  Tổng giá trị xuất khẩu các ngành còn lại là: \(19.\frac{{150,63}}{{360}} \approx 7,95\) (tỷ USD)

   Vậy tổng giá trị xuất khẩu 5 ngành sản xuất chủ yếu là: 19 - 7,95 = 11,05 (tỷ USD)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>