YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến là một mạch dao động có một cuộn thuần cảm mà độ tự cảm có thể thay đổi trong khoảng từ \(10\mu H\) đến \(160\mu H\) và một tụ điện mà điện dung có thể thay đổi 40 pF đến  250 pF. Tính băng sóng vô tuyến (theo bước sóng) mà máy này bắt được.

  • A. 76.8m đến 768 m
  • B. 16,7m đến 167 m
  • C. 27,7m đến 277 m
  • D. 37,7 m đến 377 m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(\lambda_{min} =2\pi c\sqrt{L_{min}C_{min}}=37,7m; \lambda_{max} =2\pi c\sqrt{L_{max}C_{max}}=377m.\)

  ⇒ Chọn D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA