YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một cuộn dây có điện trở không đáng kể mắc với một tụ điện có điện dung \(0,5\mu F\) thành một mạch dao động. Hệ số tự cảm của cuộn dây phải bằng bao nhiêu để tần số riêng của mạch dao động có giá trị bằng 90Mhz (sóng vô tuyến).

   

   

  • A. \(6,3.10^{-12}H\)
  • B. \(6,3.10^{12}H\)
  • C. \(6,3.10^{-3}H\)
  • D. \(6,3.10^{-6}H\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để \(f=90MHz=90.10^6Hz\)

  → \(L=\frac{1}{4\pi ^2.C.f^2}=\frac{1}{4\pi ^2.0,5.10^{-6}.(90.10^6)^2}=6,3.10^{-12}H\) 

  RANDOM

Mã câu hỏi: 3229

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA