ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Biến điệu sóng điện từ là gì ?

  • A. Là biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ
  • B. Là trộn sóng điện từ tần số âm  với sóng điện từ  tần số cao.
  • C. Là làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên.
  • D. Là tách sóng sóng điện từ tần số âm  ra khỏi  sóng điện từ  tần số cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA