AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch dao động để chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm \(L=11,3\mu H\)và tụ điện có điện dung \(C=1000pF\). Mạch điện nói trên có thể thu được sóng có bước sóng \(\lambda _0\) bằng bao nhiêu?

  • A. 200m
  • B. 300m
  • C. 400m
  • D. 600m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bước sóng mạch thu được: \(\lambda_0 =2\pi c\sqrt{LC}=2\pi .3.10^8.\sqrt{11,3.10^{-6}.1000.10^{-12}}=200m\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA