YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mạch dao động để chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm \(L=11,3\mu H\)và tụ điện có điện dung \(C=1000pF\). Mạch điện nói trên có thể thu được sóng có bước sóng \(\lambda _0\) bằng bao nhiêu?

  • A. 200m
  • B. 300m
  • C. 400m
  • D. 600m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bước sóng mạch thu được: \(\lambda_0 =2\pi c\sqrt{LC}=2\pi .3.10^8.\sqrt{11,3.10^{-6}.1000.10^{-12}}=200m\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3231

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON