AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến có độ tự cảm L = 2μH và điện dung Cthay đổi được. Biết tốc độ sóng điện từ là 3.108 m/s và lấy π2 = 10. Biết mạch có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng 60m đến 144m. Cv có giá trị nào sau đây? 

  • A. 100pF ≤ C≤ 500pF
  • B. 200pF ≤ Cv ≤ 1260pF
  • C. 450pF ≤ Cv ≤ 2880pF
  • D. 500pF ≤ Cv ≤ 2918pF

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>