YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  John, whose cough is terrible, needs to see a doctor.

  • A. John's terrible cough prevents from seeing a doctor.
  • B. John needs to see a doctor because of his terrible cough.
  • C. John's doctor does not want to see him because he has a bad cough.
  • D. John's terrible cough forces him to see a doctor.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  Đáp án phù hợp nhất về nghĩa so với câu gốc

  A. Cơn ho dữ dội của John ngăn cản anh ấy gặp bác sĩ

  B. John cần đi gặp bác sĩ vì cơn ho dữ dội

  C. Bác sĩ của John không muốn gặp anh ấy vì anh ta ho dữ dội

  D. Cơn ho dữ dội của John bắt buộc anh ấy đi gặp bác sĩ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1349

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF