YOMEDIA
UREKA
 • Exercise 2: Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  Those who are riding a motorbike are not allowed to take off their helmet.

  • A. Those who are wearing a helmet are not allowed to ride a motorbike.
  • B. It is the helmet that one needn't wear when he is riding a motorbike.
  • C. You should not wear a helmet when you are riding a motorbike.
  • D. People must never take their helmet off while they are riding a motorbike.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D.

  Cấu trúc "be not allowed" = "must never + V"

  Dịch: Mọi người tuyệt đối không được cởi mũ bảo hiểm khi đang điều khiển xe gắn máy.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1348

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON