ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Exercise 2: Choose the sentence which has the closest meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  Those who are riding a motorbike are not allowed to take off their helmet.

  • A. Those who are wearing a helmet are not allowed to ride a motorbike.
  • B. It is the helmet that one needn't wear when he is riding a motorbike.
  • C. You should not wear a helmet when you are riding a motorbike.
  • D. People must never take their helmet off while they are riding a motorbike.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D.

  Cấu trúc "be not allowed" = "must never + V"

  Dịch: Mọi người tuyệt đối không được cởi mũ bảo hiểm khi đang điều khiển xe gắn máy.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1348

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1