YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Many workers/belong/trade unions/provide/support/ workers/disputes employers.

  • A. Many workers belong to trade unions, which provide support for workers in disputes with employers.
  • B. Many workers belong to trade unions, that provide support for workers in disputes with employers.
  • C. Many workers belong to trade unions, who provide support for workers in disputes with employers.
  • D. Many workers belong to trade unions whose provide support for workers in disputes with employers.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án đúng là A.

  Câu sử dụng cấu trúc mệnh đề quan hệ "which" bổ sung ý nghĩa cho từ "trade unions".

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1346

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON