YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Many workers/belong/trade unions/provide/support/ workers/disputes employers.

  • A. Many workers belong to trade unions, which provide support for workers in disputes with employers.
  • B. Many workers belong to trade unions, that provide support for workers in disputes with employers.
  • C. Many workers belong to trade unions, who provide support for workers in disputes with employers.
  • D. Many workers belong to trade unions whose provide support for workers in disputes with employers.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án đúng là A.

  Câu sử dụng cấu trúc mệnh đề quan hệ "which" bổ sung ý nghĩa cho từ "trade unions".

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1346

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON