YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  job interview/chance/employer/what/hired

  • A. Job interview is your chance to show an employer what he or she get when you will be hired.
  • B. Job interview is a chance for your showing an employer what he or she will get if your hired.
  • C. Job interview is a chance for you to show an employer what he or she will get unless you are hired.
  • D. Job interview is your chance to show an employer what he or she will get if you are hired.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D. 

  Câu sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 1: S + will + V(bare) + if + S + V (present simple)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA