YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 2,4 gam hỗn hợp 2 kim loại (Mg, Fe) bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít H2 (dktc). Khối lượng muối thu được là:

  • A. 5.76g   
  • B.  7,2 g
  • C. 8,16 g 
  • D. 9,12 g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  nMg= a ;  nFe= b;

  Bảo toàn electron: 2a + 2b= 2 =0.12

  Mà ta có: 24a + 56b=2.4

  Từ đó : a=b=0.03, Vậy khối lượng muối (MgSO4 và FeSO4 ) thu được là:

  0.03×120 + 0.03 × 152 = 8,16 (g)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17922

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON