YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cấu hình electron ion của X2+ 1s22s22p63s23p63d6. Kết luận nào sau đây là đúng ?

  • A. X là kim loại thuộc ô số 24, chu kỳ 3, nhóm VIA.
  • B. X là kim loại thuộc ô số 24,chu kỳ 3, nhóm VIB.
  • C. X là kim loại thuộc ô số 26, chu kỳ 4, nhóm VIIIB.
  • D. X là kim loại thuộc ô số 26, chu kỳ 4, nhóm IIA.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ X2+ suy ra cấu hình e của X: 1s22s22p63s23p64s23d6

  X thuộc ô số 26 (có 26 e), chu kỳ 4 (4 lớp e), nhóm VIIIB.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17933

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON