• Câu hỏi:

  Cấu tạo monome tham gia được phản ứng trùng ngưng là:

  • A. Thỏa điều kiện về nhiệt độ, áp suất, xúc tác thích hợp.
  • B. Các nhóm chức trong phân tử đều có liên kết đôi.
  • C. Có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng tham gia phản ứng.
  • D. Trong phân tử phải có liên kết pi hoặc vòng không bền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để tham gia phản ứng trùng ngưng thì monome phải có ít nhất 2 nhóm chức phản ứng được với nhau (VD: -NH2 và COOH)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC