YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hình nào dưới đây không có tâm đối xứng?

  • A. Tứ diện đều
  • B. Bát diện đều
  • C. Hình lập phương
  • D. Lăng trụ lục giác đều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hình tứ diện đều không có tâm đối xứng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1649

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF