YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hình nào dưới đây không có tâm đối xứng?

  • A. Tứ diện đều
  • B. Bát diện đều
  • C. Hình lập phương
  • D. Lăng trụ lục giác đều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hình tứ diện đều không có tâm đối xứng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1649

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON