YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khối đa diện đều có 12 mặt thì có bao nhiêu cạnh?

  • A. 24
  • B. 12
  • C. 30
  • D. 60

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khối đa diện mười hai mặt đều thuộc loại (5;3) ⇒ Mỗi mặt có 5 cạnh.

  Mỗi cạnh là cạnh chung của 2 mặt nên tổng số cạnh của đa diện là \(\frac{12.5}{2}=30\) (cạnh).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1650

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON