YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khối đa diện đều có 12 mặt thì có bao nhiêu cạnh?

  • A. 24
  • B. 12
  • C. 30
  • D. 60

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khối đa diện mười hai mặt đều thuộc loại (5;3) ⇒ Mỗi mặt có 5 cạnh.

  Mỗi cạnh là cạnh chung của 2 mặt nên tổng số cạnh của đa diện là \(\frac{12.5}{2}=30\) (cạnh).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1650

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF