YOMEDIA
ZUNIA12
  • Câu hỏi:

    Các mặt của khối 20 mặt đều là những đa giác nào?

    • A. tam giác đều 
    • B. hình vuông 
    • C. ngũ giác đều 
    • D. lục giác đều 

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: A

    ANYMIND360

Mã câu hỏi: 45183

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON