YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các mặt của khối 20 mặt đều là những đa giác nào?

  • A. tam giác đều 
  • B. hình vuông 
  • C. ngũ giác đều 
  • D. lục giác đều 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45183

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON