AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại nào?

  • A.  {5;3}
  • B. {3;5}
  • C.  {4;3}
  • D.  {3;4}

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một khối đa diện lồi được gọi là khối đa diện đều loại \(\left\{ {p,q} \right\}\) nếu:

  a) Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh.

  b) Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt.

  Từ đó ta thấy D là phương án đúng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>