MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A. Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi.
  • B. Tứ diện là đa diện lồi.
  • C. Hình lập phương là đa diện lồi.
  • D. Hình hộp là đa diện lồi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tứ diện, lập phương, hình hộp là đa diện lồi.

  Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau có thể là đa diện lồi hoặc không phải là đa diện lồi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA