YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

  • A. Chỉ có năm loại hình đa diện đều.
  • B. Hình hộp chữ nhật có diện tích các mặt bằng nhau là hình đa diện đều. 
  • C. Tâm các mặt của hình lập phương tạo thành đa diện đều.
  • D. Hình chóp tam giác đều là hình đa diện đều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Trong không gian ba chiều, có đúng 5 khối đa diện đều lồi, chúng là các khối đa diện có tất cả các mặt, các cạnh và các góc ở đỉnh bằng nhau gồm: Tứ diện đều, khối lập phương, khối bát diện đều, khối mười hai mặt đều, khối hai mươi mặt đều => A đúng

  + Hình hộp chữ nhật có diện tích các mặt bằng nhau là khối lập phương nên B đúng

  + Trọng tâm các mặt của hình lập phương tạo thành bát diện đều nên C đúng

  + Hình chóp tam giác đều có cạnh bên bằng cạnh đáy là hình tứ diện đều nên D sai

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1648

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON