YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

  • A. Chỉ có năm loại hình đa diện đều.
  • B. Hình hộp chữ nhật có diện tích các mặt bằng nhau là hình đa diện đều. 
  • C. Tâm các mặt của hình lập phương tạo thành đa diện đều.
  • D. Hình chóp tam giác đều là hình đa diện đều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Trong không gian ba chiều, có đúng 5 khối đa diện đều lồi, chúng là các khối đa diện có tất cả các mặt, các cạnh và các góc ở đỉnh bằng nhau gồm: Tứ diện đều, khối lập phương, khối bát diện đều, khối mười hai mặt đều, khối hai mươi mặt đều => A đúng

  + Hình hộp chữ nhật có diện tích các mặt bằng nhau là khối lập phương nên B đúng

  + Trọng tâm các mặt của hình lập phương tạo thành bát diện đều nên C đúng

  + Hình chóp tam giác đều có cạnh bên bằng cạnh đáy là hình tứ diện đều nên D sai

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1648

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF