YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Gọi l, h, r lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính mặt đáy của hình nón. Diện tích xung quanh \({S_{xq}}\) của hình nón là:

  • A. \({S_{xq}} = \frac{1}{3}\pi {r^2}h\)
  • B. \({S_{xq}} = \pi rh\)
  • C. \({S_{xq}} = 2\pi rl\)
  • D. \({S_{xq}} = \pi rl\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón là \({S_{xq}} = \pi rl\)  trong đó r, l lần lượt là bán kính đáy và độ dài đường sinh của hình nón.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79072

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON