YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau có dạng \(\overline {{a_1}{a_2}{a_3}{a_4}{a_5}{a_6}{a_7}} \). Tính xác suất để số được chọn luôn có mặt chữ số 2 và thỏa mãn \({a_1} < {a_2} < {a_3} < {a_4} > {a_5} > {a_6} > {a_7}\) .

  • A. \(\frac{1}{{243}}\)
  • B. \(\frac{1}{{486}}\)
  • C. \(\frac{1}{{1215}}\)
  • D. \(\frac{1}{{972}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  +) Kẹp khoảng giá trị của a4. Xét từng trường hợp của a4.

  +) Trong từng trường hợp của a4, sử dụng quy tắc nhân tìm số thỏa mãn \({a_1} < {a_2} < {a_3} < {a_4} > {a_5} > {a_6} > {a_7}\), số thỏa mãn \({a_1} < {a_2} < {a_3} < {a_4} > {a_5} > {a_6} > {a_7}\) không có mặt chữ số 2 rồi trừ đi tìm số thỏa mãn \({a_1} < {a_2} < {a_3} < {a_4} > {a_5} > {a_6} > {a_7}\) luôn có mặt chữ số 2.

  +) Áp dụng quy tắc cộng tính số phần tử của biến cố “Số tự nhiên có 7 chữ số khác nhau thỏa mãn \({a_1} < {a_2} < {a_3} < {a_4} > {a_5} > {a_6} > {a_7}\) luôn có mặt chữ số 2”.

  +) Tính số phần tử của không gian mẫu.

  +) Tính xác suất của biến cố.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79102

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON