ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Gieo đồng thời hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất P để hiệu số chấm trên các mặt xuất hiện của hai con súc sắc bằng 2.

  • A. \(P = \frac{1}{3}\)
  • B. \(P = \frac{2}{9}\)
  • C. \(P = \frac{1}{9}\)
  • D. \(P=1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gieo đồng thời hai con súc sắc \( \Rightarrow n\left( \Omega  \right) = {6^2} = 36.\) 

  Gọi A là biến cố: "Hiệu số chấm xuất hiện trên các mặt của hai con súc sắc bằng 2".

  Các bộ số có hiệu bằng 2 là (1;3); (2;4); (3;5); (4;6) \( \Rightarrow n\left( A \right) = 4.2! = 8.\) 

  Vậy \(P(A) = \frac{8}{{36}} = \frac{2}{9}.\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64284

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF