AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch glucozơ và saccarozơ đều có tính chất hóa học chung là:

  • A. phản ứng với nước brom.  
  • B. có vị ngọt, dễ tan trong nước.
  • C. tham gia phản ứng thủy phân.
  • D. hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>