AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tiến hành 6 thí nghiệm sau: 
    - TN1: Nhúng thanh sắt vào dung dịch FeCl2
    - TN2: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4
    - TN3: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào bình chứa khí oxi, đun nóng. 
    - TN4: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào dung dịch H2SO4 loãng. 
    - TN5: Nhúng thanh đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3
    - TN6: Nhúng thanh nhôm vào dung dịch H2SO4 loãng có hòa tan vài giọt CuSO4
  Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là: (TN2, TN4, TN6)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>