AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở X thấy thể tích khí O2 cần dùng gấp 1,25 lần thể tích CO2 tạo ra. Số lượng công thức cấu tạo của X là

  • A. 6
  • B. 5
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  X = CnH2nO2 → 1,5n -1 = 1,25n → n =4 → X là C4H8O2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>