AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín.
  • B. Các este thường dễ tan trong nước. 
  • C. Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài. 
  • D. Một số este của axit phtalic được dùng làm chất dẻo. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>