AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho X, Y, Z là ba peptit đều mạch hở và MX> MY> MZ. Đốt cháy 0,16 mol peptit X hoặc 0,16 mol peptit Y hoặc 0,16 mol peptit Z đều thu được CO2 có số mol nhiều hơn số mol của H2O là 0,16 mol. Nếu đun nóng 69,8 gam hỗn hợp E (chứa X, Y, và 0,16 mol Z; số mol của X nhỏ hơn số mol của Y) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối của alanin và valin có tổng khối lượng 101,04 gam. Phần trăm khối lượng của X có trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây? 

  • A. 12%.
  • B. 95%.
  • C. 54%. 
  • D. 10%. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nCO2 - nH2O = npeptit → X, Y,Z = tetrapeptit.

  → nNaOH = 4nH2O.

  BTKL: \({n_{NaOH}} = \frac{{101,04 - 69,8}}{{40 - \frac{{18}}{4}}} = 0,88 \to {n_E} = 0,22 \to {n_{X + Y}} = 0,06\)

  \( \to \overline M  = 317 \to Z = Al{a_4} \to {\overline M _{X,Y}} = 358 \to Y = Al{a_3} - Val\)

  \(\frac{{\overline M  - {M_Y}}}{{{M_X} - \overline M }} < 1 \to {M_X} > 386 \to X = Va{l_4} \to \left\{ \begin{array}{l}
  {n_X} = 0,02\\
  {n_Y} = 0,04
  \end{array} \right. \to {\% _{X(E)}} = 11,86\% \)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>