YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là 

  • A. 6,0 gam.     
  • B. 4,4 gam.       
  • C. 8,8 gam.            
  • D. 5,2 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 53359

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA