• Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

  (b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.

  (c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.

  (d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.

  (e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ.

  (g) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen.

  Số phát biểu đúng là:             

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 5
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC