RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Dãy gồm các chất đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to), tạo ra sản phẩm có khả năng phản ứng với Na là: 

  • A. C2H3CHO, CH3COO C2H3, C6H5COOH.  
  • B. C2H3CH2OH, CH3CO CH3, C2H3COOH.
  • C. CH3OC2H5, CH3CHO, C2H3COOH.                  
  • D. C2H3CH2OH, C2H3CHO, CH3COOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>