YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T).

  Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là 

  • A. T, X, Y, Z.   
  • B. T, Z, Y, X.       
  • C. Z, T, Y, X.     
  • D.  Y, T, X, Z.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 53346

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA