YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là 

  • A. 4,90 gam. 
  • B. 6,84 gam.    
  • C. 8,64 gam.               
  • D. 6,80 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 53355

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA