YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng:  

   Trong đó X, Y, Z đều là các sản phẩm chính.

  Công thức của X, Y, Z lần lượt là:   

  • A. C6H5 CH2 CH2OH, C6H5 CH2CHO, m-Br C6H4 CH2COOH.
  • B. C6H5CHOH CH3, C6H5CO CH3, m-Br C6H4CO CH3.
  • C. C6H5 CH2 CH2OH, C6H5 CH2CHO, C6H5 CH2COOH. 
  • D.  C6H5CHOH CH3, C6H5CO CH3, C6H5CO CH2Br

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 53386

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA