AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat trang 28, khu kinh tế cửa khẩu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là

  • A. A Đớt.
  • B. Lệ Thanh.
  • C. Bờ Y.
  • D. Nam Giang.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>