AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat trang 26, cho biết tỉnh nào của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ duy nhất giáp biển

  • A. Quảng Ninh.
  • B. Lạng Sơn.
  • C. Hà Giang.
  • D. Cao Bằng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>