AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa của việc sản xuất cây công nghiệp và cây đặc sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?

  • A. Tạo việc làm cho người lao động.
  • B. Phát triển kinh tế vùng cao.
  • C. Tạo ra tập quán sản xuất mới cho đồng bào các dân tộc.
  • D. Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>